Naše hlavní produkty
Příběh brambor
Ke zdomácnění brambor došlo přibližně před 5 tisíci lety na území dnešního Peru v Jižní Americe. Poprvé se brambory do Evropy dostaly v první polovině 16. století, kdy Španělé obsadili inckou říši a mimo zlata a stříbra přivezli na starý kontinent také několik nových druhů rostlin mezi nimiž byly také brambory. První zmínka o bramborách v českých zemích je z roku 1623, kdy se podávaly na stole Viléma Slavaty. Byl to ovšem jen ojedinělý případ a ve větším měřítku se začaly na našem území pěstovat od druhé poloviny 18. století.