Historie

Vznik škrobárenského průmyslu na Vysočině je spojen s rozvojem pěstování brambor.

Českomoravská vysočina je tradiční oblastí pro pěstování brambor a výrobu bramborového škrobu. První škrobárny vznikaly právě tady. Důkazem toho je i vznik škrobárny v Pelhřimově, která byla založena v roce 1871. Po 2. světové válce byly Škrobárny Pelhřimov po znárodnění začleněny do národního podniku Amylon Praha. Sdružovaly škrobárny v Batelově, Pelhřimově, Želivě, Červené Řečici, Jindřichově Hradci, Novém Dvoře, v Horažďovicích, Krahulčí, Chýnově a některé další menší škrobárny a zemědělské lihovary. V roce 1953 byl zřízen národní podnik Jihočeské škrobárny Pelhřimov, který byl v roce 1958 sloučen s firmou Horácké škrobárny v Havlíčkově Brodě, Brněnskými škrobárnami, Slezskými škrobárnami a vznikla firma Škrobárny, oborový podnik Havlíčkův Brod. Výrobním programem byla nejen výroba suchého bramborového škrobu, ale také výroba lihu, škrobového sirupu, bramborové kaše, glukózy, lepidel atd. V těchto letech se začaly v Jihočeských škrobárnách také upravovat škroby na různé modifikace pro potravinářský, textilní, papírenský a některé další obory průmyslu (farmacie, kožedělný průmysl, těžba uhlí a surovin, slévárenství atd.).Škrobárny Pelhřimov se před privatizací skládaly ze 6 škrobárenských provozů, jedné kašárny v Černovicích a 19 zemědělských lihovarů. V té době byla kapacita zpracování 35 tisíc tun brambor za zpracovatelskou kampaň. Lihovary se privatizovaly přímým prodejem. 1. ledna 1994 byla založena akciová společnost Škrobárny Pelhřimov a skládala se z provozů Chýnov, Batelov, Krahulčí, Černovice a Libáň. Provozy v Jindřichově Hradci a Novém Dvoře byly vráceny v rámci restituce. Provoz Pelhřimov byl ve vlastnictví státu a Škrobárny Pelhřimov ho získaly do svého vlastnictví až v roce 1993. Nevýhodou tohoto stavu byla značná roztříštěnost, malá kapacita a zastaralé strojní zařízení. Vzhledem k této skutečnosti byla společnost nucena investovat do obměny a modernizace technologických zařízení. Investice byly nasměrovány jak do linky nativních škrobů tak i do linky modifikovaných škrobů. Po zásadních investicích do výrobních linek pro výrobu nativního škrobu v roce 2001 a 2003, jsou linky na výrobu nativního i modifikovaných škrobů dále průběžně modernizovány. Poslední investice proběhly v roce 2016 a 2017. Společnost v této oblasti dlouhodobě spolupracuje se švédskou firmou Larsson, která je předním světovým dodavatelem technologií pro škrobárenský průmysl. V současné době společnost zpracovává brambory na 2 provozech a to v Pelhřimově a v Chýnově. Kapacita zpracování je 70 tisíc tun brambor za kampaň. Na provoze Pelhřimov je vedle nativního škrobu vyráběn glukózový sirup. Výroba modifikovaných škrobů probíhá na provozech Chýnov a Batelov. Důležitou činností společnosti je také obchod, kde se zaměřujeme na nákup a prodej bramborové kaše, ostatních druhů škrobů, pšeničného lepku a dalších produktů.