Bramborový škrob Prima A

Je určený pro papírenský průmysl pro povrchovou úpravu papíru a lepenky, zvyšuje povrchovou pevnost, reguluje mechanické vlastnosti, snižuje prášivost. V textilním průmyslu se používá jako šlichtovací prostředek. 

Pšeničný škrob A I

Je určený pro papírenský průmysl pro povrchovou úpravu papíru a lepenky, zvyšuje povrchovou pevnost, reguluje mechanické vlastnosti, snižuje prášivost. V textilním průmyslu se používá jako šlichtovací prostředek. 

Kukuřičný škrob

Je určený pro papírenský průmysl pro povrchovou úpravu papíru a lepenky, zvyšuje povrchovou pevnost, reguluje mechanické vlastnosti, snižuje prášivost. V textilním průmyslu se používá jako šlichtovací prostředek. 

Tapiokový škrob

Je určený pro papírenský průmysl pro povrchovou úpravu papíru a lepenky, zvyšuje povrchovou pevnost, reguluje mechanické vlastnosti, snižuje prášivost. V textilním průmyslu se používá jako šlichtovací prostředek. 

Kationamyl NB 3580

Kationické škroby jsou používány v papírenském průmyslu při výrobě papíru a  dále při výrobě lepidel. Svým kladným nábojem posilují vznik mezivlákenných vazeb celulózových vláken a zvyšují tak pevnost papíru nebo lepenky, dále se využívají ke zlepšení retence jemných vláken. V neposlední řadě zvyšují  čistotu odpadních vod. 

Kationamyl NB 5080

Kationické škroby jsou používány v papírenském průmyslu při výrobě papíru a  dále při výrobě lepidel. Svým kladným nábojem posilují vznik mezivlákenných vazeb celulózových vláken a zvyšují tak pevnost papíru nebo lepenky, dále se využívají ke zlepšení retence jemných vláken. V neposlední řadě zvyšují  čistotu odpadních vod. 

Kationamyl NB 6080

Kationické škroby jsou používány v papírenském průmyslu při výrobě papíru a  dále při výrobě lepidel. Svým kladným nábojem posilují vznik mezivlákenných vazeb celulózových vláken a zvyšují tak pevnost papíru nebo lepenky, dále se využívají ke zlepšení retence jemných vláken. V neposlední řadě zvyšují  čistotu odpadních vod. 

Acetamyl

Acetamyl je ester bramborového škrobu oxidovaného v alkalickém prostředí chlornanem sodným. Je určený pro papírenský průmysl pro povrchovou úpravu papíru a výrobu lepicích pásek. Je vhodný pro přípravu lepidel určených k lepení obalů přicházejících do styku se suchými tuhými potravinami. 

Acetamyl VV

Používá se pro povrchovou úpravu papíru a lepenky na klížícím lisu, samostatně nebo s přídavkem dalších povrchových činidel, zjasňujících přípravků, antistatických látek apod. Na tiskovém papíru zvyšuje povrchovou pevnost a tiskové vlastnosti papíru, snižuje prášení. U balicích papírů reguluje mechanické vlastnosti, hlavně tržnou pevnost papíru. Používá se také jako přírodní vazný prostředek přítomných látek.

Acetamyl BOA

Acetamyl BOA je oxidovaný a esterifikovaný bramborový škrob. Používá se v textilním průmyslu jako šlichtovací prostředek, který má dobrou rozpustnost , stabilní viskozitu a lepivost

Oxamyl 1211

Bramborový škrob oxidovaný v alkalickém prostředí chlornanem sodným se používá na povrchovou úpravu papíru a lepenky na klížícím lisu. Zvyšuje povrchovou pevnost a tiskové vlastnosti papíru a snižuje prášivost.

Oxamyl 3009

Bramborový škrob oxidovaný v alkalickém prostředí chlornanem sodným se používá v textilním průmyslu jako šlichtovací prostředek.

Oxamyl 4509

Bramborový škrob oxidovaný v alkalickém prostředí chlornanem sodným se používá na povrchovou úpravu papíru a lepenky na klížícím lisu. Zvyšuje povrchovou pevnost a tiskové vlastnosti papíru a snižuje prášivost.